forlite-company For Light
Apartament - Kraków
 • Powierzchnia

  Powierzchnia

  40 m2

 • Wysokość montażu

  Wysokość montażu

  2,75-3 m

 • Wymagany poziom natężenia

  Wymagany poziom natężenia

  różny w zależności od stref

Projekt obejmował wykonanie 3 identycznych pokoi w jednym z krakowskich aparthoteli. Naszym zdaniem było dobranie opraw do projektu architektonicznego oraz przeprowadzenie wraz z producentem kilku modyfikacji katalogowych produktów.

 • Zaplanowanie oświetlenia ogólnego i doświetlenie stołu roboczego w aneksie kuchennym, oświetlenie łazienki, dobranie lampek do czytania oraz lamp w holu.
 • Dostosowanie opraw do systemu ściemniania oraz wymiaru lamelek w holu.
 • Wykonanie na wymiar oprawy liniowej doświetlającej blat roboczy.

Sprawdź oferowany asortyment

Asortyment

OXYLED line 55x35 podtynkowa

OXYLED line 55x35 podtynkowa

Oprawy OXYLED z grupy ARDIZONE LI1 z modułem S60 i przełącznikiem

Oprawy OXYLED z grupy ARDIZONE LI1 z modułem S60 i przełącznikiem

Oprawy OXYLED PERO RO 6W z funkcją ściemniania fazowego i zasilaczem OSRAM OTe

Oprawy OXYLED PERO RO 6W z funkcją ściemniania fazowego i zasilaczem OSRAM OTe

Oprawa natynkowa OXYLED SASARI RO 6W

Oprawa natynkowa OXYLED SASARI RO 6W

Oprawa podtynkowa OXYLED ARCOS 10W

Oprawa podtynkowa OXYLED ARCOS 10W

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc.

Administratorem danych osobowych jest FOR LIGHT Jarosław Klicki, Małgorzata Klicka S.C z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kędzierzyńskiej 17/5 (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
– administratora: forlight@forlight.com.pl, tel. 32 707 10 75
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
1. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: przesłanie żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania na adres: praca@forlight.com.pl
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: dyrektor sprzedaży oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Loading...
Loading...
Loading...